Nivel I, Iniciación:

        * Del 3 al 7 de febrero, 16:00 h a 20:00 h
        * Del 28 de septiembre al 2 de octubre, 16:00 h a 20:00 h

Nivel II, Perfeccionamiento:

        * Del 17 al 20 de febrero, 16:00 h a 20:00 h
        * Del 6 al 9 de abril, 16:00 h a 20:00 h
        *  Del 6 al 9 de julio, 09:30 h a 13:30 h

Nivel III, Avanzado:

        * Del 18 al 21 de junio, 16:00 h a 20:00

Download PDF